Dla kogo?

  • dla firm, które chcą mieć pewność, że inwestycja w pracowników jest opłacalna
  • dla osób indywidualnych, które chcą się sprawdzić lub potwierdzić formalnie poziom znajomości języka.

Dzięki audytowi językowemu:

  • mają Państwo pewność sprawdzania postępów w nauce w obiektywny i ujednolicony sposób,
  • oszczędzają Państwo pieniądze przeznaczone na szkolenia – inwestując w pracowników, którzy faktycznie chcą się nauczyć; przeprowadzając audyt językowy na początku nauki oraz w kolejnych etapach nauki (co rok lub co dwa lata) firma inwestuje w zmotywowanych pracowników i jest w stanie określić (oraz zmierzyć) postępy w nauce,
  • pracownicy zmotywowani są do efektywnej nauki,
  • audyt wyznacza cele do realizacji, co wpływa pozytywnie na efektywność zarządzania personelem.

Egzamin TOEIC® jest sprawdzianem poziomu językowego zdających. Wynikiem egzaminu jest certyfikat z osiągniętym poziomem, oraz z opisem mocnych i słabych stron zdającego pod względem językowym. Więcej informacji na stronie www.pl.etsglobal.org.

Egzamin TOEIC®, organizowany przez firmę ETS Global z oddziałem ETS Poland w Warszawie, jest renomowanym egzaminem międzynarodowym uznawanym na całym świecie. Jako akredytowany egzaminator ETS Poland znam ten egzamin bardzo dobrze. Kilka razy w roku przeprowadzam sesje egzaminacyjne TOEIC® i TOEIC® Bridge oraz TFITM (j. francuski) i WiDaF (j. niemiecki).

Ceny egzaminów

  • TOEIC® i TFITM – 355 zł + 20 zł za certyfikat (opcjonalnie)
  • TOEIC® Bridge – 275 zł z certyfikatem
  • WiDaf – 400 zł (z certyfikatem)

Zapisz się u mnie, zorganizuję dla Ciebie egzamin, dam Ci wskazówki i niezbędne materiały. Ty nic nie musisz robić. Tylko przyjść i zdać. zadzwoń lub napisz.