Zawsze staram się dostosować styl nauczania do indywidualnych potrzeb klienta.

Wszystkie szkolenia prowadzone są metodą komunikatywną (CLT – Communicative Language Teaching), która stawia nacisk na umiejętność posługiwania się językiem i komunikowania się w środowisku obcojęzycznym. Kurs języka ma nas przecież przygotować do swobodnego i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Aby nauczanie było efektywne i skuteczne, musi zostać spełnionych kilka najważniejszych zasad:

  • używanie danego języka do komunikacji na zajęciach,
  • używanie materiałów autentycznych (np. artykułów prasowych, fragmentów filmu, książek czy też fragmentów programów telewizyjnych, takich jak wiadomości) podczas nauki,
  • umożliwienie studentom poznania skutecznych metod uczenia się,
  • uświadomienie studentom ich własnego stylu uczenia się i dopasowanie materiałów do tego stylu,
  • odwoływanie się do doświadczeń studentów w procesie nauczania,
  • stosowanie przyswojonych wiadomości poza zajęciami.

CLT kładzie największy nacisk na komunikację, a więc na umiejętność mówienia, słuchania, czytania i pisania. Nauka struktur gramatycznych jest natomiast celem drugorzędnym. Kiedy komunikujemy się w języku obcym, nie wystarczy znajomość form językowych, zasad użycia czasów gramatycznych, ale umiejętność ich odpowiedniej modyfikacji, dostosowania do sytuacji, w jakiej się znajdujemy, i wykorzystania nowo poznanych konstrukcji do takich funkcji językowych, jak przekonywanie, negocjowanie, odradzanie lub prezentowanie.

Zajęcia odbywają się w małych grupach, bazują na dialogach, interakcji i ćwiczeniach na rozumienie ze słuchu. Dodatkowo podczas zajęć grupowych stosuję formę pracy w parach lub grupach, co korzystnie wpływa na swobodę językową studentów. Już na najniższym poziomie staram się nie używać na zajęciach języka polskiego.

Chcą Państwo dowiedzieć się więcej? Zapraszam do kontaktu telefonicznego!
Dojeżdżam do Państwa w Warszawie i najbliższych okolicach.

Angielski, Warszawa – business English, angielski indywidualnie lub dla firm