Tag: B2

bad i wrong - kiedy użyć
good or well - które poprawne
poziomy języka angielskiego według CEFR