Tag: idioms

bad i wrong - kiedy użyć
good or well - które poprawne
różnica między dish a meal