Test APTIS - elastyczny i rzetelny test diagnostyczny od British Council,

czyli skuteczny audyt językowy w Twojej firmie

APTIS Test jako test diagnostyczny

APTIS jako audyt

W tym artykule przeczytasz o:

Czym jest test Aptis?
Kto wykorzystuje Test APTIS i w jakim celu?
Jakie są zalety testu Aptis?
Jakie wersje Testu Aptis są dostępne w Polsce?
Ile czasu trwa Test Aptis?
W jakiej formie są opisane wyniki testu APTIS?
Czy Test Aptis można zdawać online?
Co to jest zdalna inwigilacja i czego się po niej spodziewać?
Test Aptis – jak się zarejestrować?
Test Aptis – jak się przygotować, żeby osiągnąć najlepszy wynik bez stresu?

Czym jest test Aptis?

Test diagnostyczny Aptis to innowacyjny test językowy, który pozwala na precyzyjną ocenę umiejętności językowych w zakresie słuchania, czytania, mówienia i pisania w języku angielskim. Został on stworzony przez ekspertów British Council w celach audytu językowego. Opiera się na najnowszych badaniach z zakresu Language Assessmentu. Dzięki swojej elastyczności i rzetelnej ocenie Aptis daje stuprocentową pewność co do aktualnego poziomu poszczególnych umiejętności językowych osoby zdającej, wskazując jednocześnie jej mocne i słabe strony w zakresie opanowania języka.

Kto wykorzystuje Test APTIS i w jakim celu?

Aptis jest stosowany przez korporacje, duże i małe firmy, ministerstwa oraz uniwersytety i szkoły na całym świecie do oceny poziomu znajomości języka angielskiego.

Jest on idealnym narzędziem do wykorzystania np. w:

 • rekrutowaniu i awansowaniu właściwych osób;
 • zdiagnozowaniu mocnych i słabych stron pracowników w zakresie komunikacji po angielsku;
 • stworzeniu adekwatnych programów rozwoju kwalifikacji językowych, które będą się opierać na prawdziwych potrzebach ich uczestników;
 • sprawdzeniu efektywności szkoleń i kursów językowych.

Jakie są zalety Testu APTIS?

Test Aptis ma wiele zalet. Oto niektóre z nich:

 • jest szybkim testem komputerowym, sprawdzającym 5 najważniejszych umiejętności językowych (gramatyka i słownictwo, czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, pisanie i mówienie);
 • jest testem diagnostycznym, przeznaczonym dla osób na różnych poziomach – wersja podstawowa obejmuje poziomy od A1 do C (Aptis General), natomiast wersja dla zaawansowanych (Aptis Advanced) obejmuje poziomy od B1 do C2 w skali Rady Europy; nie da się go nie zdać;
 • jest elastyczny – może zostać przeprowadzony w dowolnym miejscu i czasie, w dowolnie wyznaczonych grupach, w salach udostępnionych przez Fundację British Council lub przez instytucję zamawiającą;
 • zapewnia wyniki już w czasie 48 godzin – każdy zdający otrzymuje raport z ocenami z poszczególnych części oraz z oceną końcową. Dodatkowo może otrzymać także certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na danym poziomie.

O pozostałych zaletach testu Aptis można przeczytać na stronie: https://www.britishcouncil.pl/egzaminy/aptis/czym-jest-aptis

Jak każdy egzamin ten test ma też swoje wady.  Przede wszystkim, dla niektórych swoistą wadą tego testu może być fakt, iż APTIS sprawdza głównie język ogólny a nie biznesowy.

Jakie wersje Testu Aptis są dostępne w Polsce?

Test APTIS nie jest podzielony na poziomy, gdyż jest testem diagnozującym. Jest jednak dostępny w 3 wersjach:

 • Aptis General – test z języka angielskiego ogólnego przeznaczony dla osób dorosłych funkcjonujących w środowisku zawodowym; test ten bada umiejętności posługiwania się językiem angielskim w przedziale od A1 do C według Rady Europy (CEFR) , bez rozróżnienia na poziomy C1 i C2;
 • Aptis Advanced – test z języka angielskiego ogólnego przeznaczony dla osób dorosłych funkcjonujących w środowisku zawodowym; test ten bada umiejętności posługiwania się językiem angielskim w przedziale od B1 do C2 według Rady Europy (CEFR);
 • Aptis for Teachers – jest testem zaprojektowanym specjalnie dla nauczycieli, struktura i czas trwania testu jest taka sama jak w przypadku Aptis General, a jedyną różnicą jest tematyka i treść poszczególnych poleceń, dostosowanych bardziej do środowiska akademickiego i edukacyjnego; test ten bada umiejętności posługiwania się językiem angielskim w przedziale od A do C według Rady Europy (CEFR), bez rozróżnienia na poziomy C1 i C2 [o Aptis for Tearchers w Polsce oraz Akredytacji MEN].

Linki przy każdej wersji testu przekierują Cię do strony British Council z opisem tego testu. Tam też możesz pobrać tzw. “Test format overview” gdzie znajdziesz dokładny opis każdej części egzaminu oraz ich zadań.

Ile czasu trwa Test Aptis?

Czas testu zależy od jego wersji. Poniżej czas trwania każdej części testu oddzielnie.

APTIS General (ok. 150 minut na całość):

 • pisanie – 50 minut
 • mówienie – 12 minut
 • rozumienie ze słuchu – 25 minut
 • czytanie – 35 minut
 • gramatyka i słownictwo  (część obowiązkowa) – 25 minut

APTIS Advanced (ok. 170 minut na całość):

 • pisanie – 45 minut
 • mówienie – 10 minut
 • rozumienie ze słuchu – 30 minut
 • czytanie – 60 minut
 • gramatyka i słownictwo  (część obowiązkowa) – 25 minut

APTIS for Teachers (ok. 160 minut na całość):

 • pisanie – 50 minut
 • mówienie – 12 minut
 • rozumienie ze słuchu – 40 minut
 • czytanie – 35 minut
 • gramatyka i słownictwo  (część obowiązkowa) – 25 minut

W jakiej formie opisane są wyniki Testu Aptis?

Wyniki ze wszystkich części testu oraz ocena ogólna z całości egzaminu są zaprezentowane na skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Wyniki są opisane także na skali punktowej (0–50 z każdej części testu) i prezentowane są w formacie raportu.

Istnieje również możliwość uzyskania dodatkowej certyfikacji przez Fundację British Council w Polsce – oznacza to, że dany test był przeprowadzany w warunkach zewnętrznej inwigilacji, a także dane osobowe kandydatów zostały sprawdzone przed jego rozpoczęciem. Wówczas zdający dodatkowo otrzymują następujący certyfikat: https://www.britishcouncil.pl/sites/default/files/aptis_certificate_general_0.pdf

Czy Test Aptis można zdawać online?

Testy Aptis mogą być przeprowadzane na komputerze w dwóch wersjach:

poprzez ściągniętą z Internetu i zainstalowaną wcześniej na komputerze aplikację:
Po uruchomieniu, aplikacja blokuje cały ekran kandydata tak, że nie ma on dostępu do żadnych innych funkcji komputera; wersja ta jest zazwyczaj wykorzystywana podczas przeprowadzania testu w obecności przeszkolonego inwigilatora/technika, gdy zdający otrzymują dodatkowy certyfikat; lub w wersji online, bez możliwości uzyskania certyfikatu.
poprzez system zdalnego nadzorowania przebiegu Aptis Remote Test:
podczas trwania testu zapewniony jest zdalny nadzór (remote invigilation) przez przeszkolonych inwigilatorów, którzy mają dostęp do kamery i mikrofonu kandydata oraz pulpitu jego komputera; przed rozpoczęciem testu invigilator potwierdzi tożsamość kandydata, a po jego rozpoczęciu będzie monitorował zachowanie kandydata oraz jego otoczenie; dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii do zdalnej inwigilacji testu, Aptis umożliwia kandydatom zdanie testu i uzyskanie certyfikatu bezpiecznie i komfortowo, przy użyciu swojego domowego komputera.

Na czym polega zdalny nadzór nad testem?

W związku z tym, że APTIS jest testem komputerowym online, zdający mogą przystąpić do niego z dowolnego miejsca przy użyciu komputera, o ile mają do dyspozycji ciche pomieszczenie z dostępem do Internetu.

Dzięki zdalnej inwigilacji TestReach przez cały czas inwigilator (nadzorca) jest połączony z kandydatem za pomocą wideo, audio, zdalnego udostępniania ekranu i komunikatorów internetowych, a wszystko jest nagrywane i może być później sprawdzone przez organ egzaminacyjny. Przed rozpoczęciem egzaminu kandydat jest uwierzytelniany (potrzebny jest dokument tożsamości ze zdjęciem), a następnie podejmowane są kroki w celu sprawdzenia i zabezpieczenia środowiska egzaminacyjnego. Kandydaci są monitorowani przez cały czas trwania egzaminu, a wszelkie wyjątkowe okoliczności lub naruszenia egzaminu są w pełni zgłaszane.

Test APTIS jak się zarejestrować?

Aby zarejestrować się na egzamin indywidualnie, należy wejść na stronę rejestracji British Council lub zgłosić się do szkoły językowej/instytucji organizującej sesje egzaminacyjne w swoim mieście.

Test APTIS jak się przygotować, żeby osiągnąć najlepsze wyniki bez stresu?

Przede wszystkim, należy zapoznać się z przykładowymi testami dostępnymi na stronie British Council.  https://www.britishcouncil.pl/egzaminy/aptis/dla-kandydatow

Każda część egzaminu składa się z 4 zadań, przy czym poziom trudności rośnie z każdym kolejnym zadaniem. Dlatego bez względu na wersję egzaminu (general czy advanced) należy zapoznać się z rodzajami zadań, przeczytać instrukcję do każdego z nich oraz przećwiczyć je kilka razy, aby sam format zadania nie stanowił niespodzianki w dniu egzaminu.

Uczysz się we własnym zakresie?

Aby przygotować się dobrze do części listening, proponuję między innymi:

 • słuchać jak najwięcej użytkowników języka angielskiego (z Ameryki, Australii, W. Brytanii i innych odmian angielskiego) oraz oglądać filmy w oryginale (mogą być też z angielskimi lektorami i napisami), prezentacje TED.com, Youtube, podcasty
 • słuchać aktywnie, skupiając się zarówno na ogólnym przekazie, jak i na szczegółowych informacjach, faktach.

Do części gramatyczno – słownikowej:

 • powtórzyć sobie przede wszystkim zasady gramatyki,
 • a ze słownictwa przydadzą się: synonimy, antonimy oraz kolokacje oraz zaimki, przyimki, itp.

Do części reading:

 • tutaj przyda się na pewno znajomość słownictwa i gramatyki,
 • czytając różne teksty ważne jest by potrafić je podsumować i sparafrazować.

Do części speaking:

 • Jeśli nie masz doświadczenia w rozmowie przez Internet, sugeruję poczytać teksty na głos przed komputerem/kamerą, aby zasymulować sytuację testową oraz aby popracować nad wymową i przyzwyczaić się do własnego głosu mówiącego po angielsku.
 • Dobrze by było przypomnieć sobie wyrażenia dotyczące sugerowania, wyrażania opinii, odnoszenia się do otrzymanych informacji, przekazywania informacji, jak i zwrotów pomocnych w dłuższych wypowiedziach, czyli tzw. łączników zdań, aby Twoja wypowiedź stanowiła jedną całość, a zdania były powiązane.
 • Przed samym egzaminem polecam ‘rozgadać się’ po angielsku ze znajomymi, w ramach klubów językowych czy na lekcji konwersacyjnej z lektorem.

W części writing

 • ważna jest poprawność i komunikatywność, w uzupełnianiu dialogów sprawdzaj czy wypowiedź która piszesz łączy się dobrze z poprzednią jak i następną kwestią. Dialog czy korespondencja muszą tworzyć spójną całość. Staraj się też używać zróżnicowanego słownictwa, synonimów/antonimów, oraz różnych struktur gramatycznych odpowiednich do danego zadania.
 • Przypomnij sobie użyteczne wyrażenia dotyczące pisania maili formalnych i nieformalnych, jak zachować spójność tekstu, jak przechodzić do nowego punktu, jak zaczynać i jak kończyć.

Uczęszczasz już na kurs angielskiego w szkole językowej?

Poproś swojego lektora o wskazówki i możliwe dodatkowe zadania przygotowujące do testu APTIS. Jednak pamiętaj, że takie dodatkowe zadania mają na celu głównie przyzwyczaić Ciebie do formatu egzaminu i zadań testowych. Jeśli Twój egzamin jest wyznaczony na bliski termin, nie przeskoczysz o poziom wyżej w ciągu np. 1 miesiąca nauki.

Życzę powodzenia na egzaminie! Good luck!

Potrzebujesz dodatkowego wsparcia i motywacji a także systematyzacji nauki?

Zapraszam na lekcje indywidualne PRO.