Jak porównywać po angielsku?

Stopień wyższy i najwyższy przymiotników

Jak porównywać po angielsku

jak porównywać po angielsku

Porównania w języku angielskim (comparison) to nasza codzienność. Niemal w każdej wypowiedzi możemy powiedzieć, że coś jest większe, mniejsze, lepsze czy gorsze, albo takie samo jak coś innego. Chwalimy się również tym, co mamy najlepsze, największe, itd. Zatem to ważna część angielskiej komunikacji. Używanie porównań w biznesie może uczynić twoją komunikację bardziej interesującą i zapadającą w pamięć dla odbiorców. Więc nie wahaj się ich stosować, aby wyróżnić się w tłumie i skutecznie przekazywać swoje przesłanie!

Jak zatem utworzyć porównania po angielsku?

Na poziomie podstawowym kursów języka angielskiego zazwyczaj wprowadzamy stopniowanie przymiotników (stopień wyższy i najwyższy) jako podstawową formę porównania. Spójrz na poniższe przykłady:

Stopień wyższy

Stopień wyższy przymiotników użyjemy porównując dwie osoby, istoty lub rzeczy, które różnią się od siebie.

> Gdy użyty przymiotnik jest krótki – 1-2 sylaby dodamy końcówkę „-er” oraz słówko than.

 • You are taller than me. – Jesteś wyższy ode mnie.
 • Our company is bigger than you think. – Nasza firma jest większa niż myślisz.
 • This woman looks older than she really is. – Ta kobieta wygląda na starszą niż jest w rzeczywistości.

> Gdy przymiotnik jest dłuższy – dodamy przed nim słówko „more” a po nim „than”.

 • Driving a car is more dangerous than flying a plane. – Jazda samochodem jest bardziej niebezpieczna niż lot samolotem.
 • Our marketing strategy is more innovative than that of the competition. – Nasza strategia marketingowa jest bardziej innowacyjna niż u konkurencji.

Jak mówić o szczegółach w porównaniu?

Dodatkowo, możemy modyfikować porównania dodając więcej szczegółów. Możemy powiedzieć, że różnica jest bardzo duża lub bardzo mała. Na przykład, coś jest o wiele lub trochę większe od czegoś innego. Jak to powiedzieć po angielsku?

Użyjemy tutaj słów takich jak: much, a lot, far, a bit, a little, lub slightly.  Much, a lot oraz far możemy stosować wymiennie, gdyż mają bardzo podobne znaczenie. Podobnie możemy wymieniać a bit, a little i slighly.

Dla przykładu:

 • Let’s take a taxi. It’s much/a lot – Weźmy taksówkę. Jest znacznie/o wiele tańsza.
 • He feels a bit better. The fever dropped. – On czuje się trochę lepiej. Gorączka spadła.

Stopień najwyższy

Stopnia najwyższego przymiotników w języku angielskim użyjemy jeśli ktoś lub coś jest pod jakimś względem „naj”, nie do pobicia. Tutaj zawsze dodamy „the” przed przymiotnikiem.

Gdy użyty przymiotnik jest krótki – 1-2 sylaby dodamy końcówkę „-est”
o Szarek is the laziest cat. - Szarek to najbardziej leniwy kot. o This church is the oldest building in the town. – ten kościół to najstarszy budynek w mieście.
Gdy przymiotnik jest dłuższy – dodamy przed nim „the most”
o Our product is the most technologically advanced in the market. - Nasz produkt jest najbardziej zaawansowany technologicznie na rynku. o It was the most boring movie I’ve ever seen. – To był najnudniejszy film jaki kiedykolwiek widziałem.

Aby wyróżnić jedną osobę, rzecz spośród całej grupy tych osób, rzeczy lub miejsc, dodamy zaimki ‘of’ lub ‘in’.

Gdy mówimy o jakimś okresie czasu lub grupie osób, dodamy “of”
o This is the happiest day of my life. – To jest najszczęśliwszy dzień w moim życiu. o Our CFO is the most competent of them all - Nasz dyrektor finansowy jest najbardziej kompetentny z nich wszystkich.
Gdy mówimy o jakimś miejscu, dodamy “in”
o This is the best place in the world. – To jest najlepsze miejsce na świecie. o Adam is the youngest salesman in our team. – Adam jest najmłodszym sprzedawcą w naszym zespole.

Wyjątki od reguł w porównywaniu po angielsku

Niektóre przymiotniki występują z more/most, mimo że są krótkie:

Przyjęło się, że niektóre z tzw. krótkich przymiotników występują z more/most. Są to m.in. przymiotniki kończące się na:

 • -ed (worried) – I am more worried about John than about Amy
 • -ing (boring) – This movie is more boring than the last one.
 • -ful (careful) – Please, be more careful next time.
 • -less (careless) – He’s the most careless person I’ve ever met.

jak również inne: afraid, alert, alike, alone, ashamed, aware, active, cautious, certain, complex, direct, eager, exact, formal, frequent, modern, special, recent.

Stopniowanie przymiotników nieregularnych w języku angielskim

Zatem już wiesz, jak tworzyć wyższy i najwyższy stopień przymiotników regularnych. Jest jeszcze jedna ważna rzecz do przećwiczenia. Mianowicie, stopniowanie przymiotników nieregularnych. A jest ich tylko kilka:

 • Good – better – the best
 • Bad – worse – the worst
 • Far – further – the furthest

Porównania po angielsku w świecie biznesu

Biznesowy świat jest pełen porównań, które dodają smaku i dynamiki do komunikacji.

Oto kilka przykładów:

Her presentation skills are sharper than a CEO's suit.
Tutaj porównujemy umiejętności prezentacyjne osoby do elegancji i profesjonalizmu, które reprezentuje garnitur CEO. To oznacza, że jej prezentacje są nie tylko doskonałe, ale także bardzo profesjonalne i przekonujące.
The market competition is fiercer than a pack of hungry wolves.
Ta analogia opisuje konkurencję na rynku jako bardzo zaciętą i intensywną, porównując ją do sytuacji, w której stado głodnych wilków walczy o zdobycz. Oznacza to, że na rynku panuje wysoki poziom konkurencji i trzeba być bardzo sprawnym, aby przetrwać.

Chcesz w praktyce poćwiczyć porównania i inne angielskie zagadnienia?

Zapisz się na lekcje indywidualne PRO i naucz się mówić po angielsku płynnie i poprawnie!