Zaawansowane formy porównywania po angielsku

Zaawansowane formy porównywania po angielsku

zaawansowane formy porównania po angielsku

Oprócz podstawowych form stopniowania przymiotników (stopień wyższy i najwyższy), które opisałam we wcześniejszym artykule, mamy jeszcze inne możliwości porównywania po angielsku, które są bardziej zaawansowane i mogą być dokładniejsze.

Spójrz teraz na poniższe struktury i przykłady ich zastosowania:

“As … as”

Użyjemy tego porównania w języku angielskim, jeśli dwie osoby, istoty lub rzeczy są takie same. Dodamy formę podstawową przymiotnika pomiędzy słowami as … as .

  • I am sorry I’m late. I came as fast as I could. – Przepraszam za spóźnienie. Przyszedłem tak szybko jak mogłem.
  • Your report is as good as mine. – Twój raport jest tak dobry jak mój.
  • This coffee is as hot as the surface of the Sun! 😊 Ta kawa jest tak gorąca jak powierzchnia Słońca.

Powyższa struktura często odnosi się też do ilości, liczby lub mocy/siły. Wtedy użyjemy as ‘many/much’ as:

 • I love it as much as you do. Kocham to tak samo jak ty.
 • There are as many tastes as there are people in the world. – Jest tyle samo gustów co ludzi na świecie.

Poniższe porównania stosowane są w angielskich powiedzonkach

 • as blind as a bat – ślepy jak kret (dosłownie: jak nietoperz)
 • as deaf as a post –głuchy jak pień (dosłownie: jak słup)
 • as clear as mud – jasny jak błoto (w domyśle: niejasny, nieprzejrzysty)
 • as cunning as a fox – chytry jak lis
 • as stubborn as a mule – uparty jak osioł
 • as strong as an ox – silny jak wół
 • as wise as an owl – mądry jak sowa
 • as dull as ditchwater – nudny jak flaki z olejem (dosłownie jak ścieki)
 • as easy as ABC – proste jak ABC (polski odpowiednik: proste jak drut)
 • as fit as a fiddle – zdrów jak ryba (dosłownie jak skrzypce)
 • as free as a bird –wolny jak ptak
 • as good as gold – złoty człowiek (dobry jak złoto)
 • as light as a feather –lekki jak piórko
 • as soft as silk – miękki jak jedwab
 • as proud as a peacock – dumny jak paw
 • as quick as lightning – szybki jak błyskawica
 • as sharp as a razor – ostry jak brzytwa
 • as sweet as honey –słodki jak miód
 • as thin as a rake –chudy jak szczapa (dosłownie: jak grabie)
 • as white as snow – biały jak śnieg

Sprawdź czy już je dobrze znasz. Wykonaj ćwiczenie:

“Not as … as” – jeśli dwie osoby, istoty lub rzeczy są różne:

  • Today is not as cold as – Dziś nie jest tak zimno jak wczoraj.
  • Our team is not as integrated as it should be. – Nasz zespół nie jest tak zgrany jak powinien być.

(.. times) as … as – jeśli dwie osoby, rzeczy różnią się proporcjonalnie od siebie)

!!! tutaj jest pułapka. Zwróć uwagę, że po polsku powiemy „dwa razy większy”, czyli używamy wyższego stopnia przymiotnika, natomiast po angielsku nadal użyjemy formy równej ze strukturą „as…as”.

 • This building is twice as big as that one. – Ten budynek jest 2 razy większy od tamtego.
 • Petrol is now three times as expensive as it was 2 years ago. – Paliwo teraz jest trzy razy droższe niż 2 lata temu.

The same as… – jeśli osoby, rzeczy są takie same, identyczne

  • Laura’s car is the same as – samochód Laury jest taki sam jak mój.
  • David is the same age as – David jest w tym samym wieku co Peter.
  • What would you like to drink? I’ll take the same as – Czego się napijesz? Wezmę to samo co Ty.

Too … / not … enough – jeśli osoby, rzeczy są nieadekwatne do sytuacji

Jeśli chcemy zaznaczyć, że coś było nieadekwatne do sytuacji użyjemy ‘too’ lub ‘not enough’.

   • The room was too small to gather 100 people in it. = The room was not big enough to …
   • They were too young to buy beer. = They were not old enough to ….
   • I was too small to reach the highest shelf in the library. = I was not tall enough to ….

Poniższe konstrukcje wprowadzamy na najwyższych poziomach zaawansowania w j. angielskim. 

As (przymiotnik) a/an (rzeczownik) as – by użyć frazy rzeczownikowej w porównaniu

Gdy używamy wyrażenia rzeczownikowego (przymiotnik + rzeczownik) pomiędzy as … as to przed rzeczownikiem wstawiamy a/an.

 • He tried to lead as normal a life as it was possible
 • She was as patient a teacher as no one else.

Możemy użyć ‘such’ zamiast ‘as’ w negatywnych zdaniach:

 • It’s not as quiet a place as it used to be. = It’s not such a quiet place as it used to be.

Wyrażenie z ‘such’ w tym przypadku jest częściej stosowane i bardziej naturalne dla anglojęzycznych osób. Zwróć uwagę na pozycję a/an w obu przypadkach.

Inne możliwe kombinacje wykorzystują słówka ‘how’ oraz ‘too’.

 • How significant a role did he play in your life?
 • How big a piece do you want?
 • Conspiracy may be too strong a word to use.

W przypadku, kiedy chcemy zwrócić uwagę na ilość lub kwotę większą lub mniejsza niż oczekiwana, możemy użyć as much/many as lub as few/little as.

 • There were as few as 10 people involved in the project.
 • Prices have recently increased by as much as 200 %.

Biznesowy świat jest pełen porównań, które dodają smaku i dynamiki do komunikacji.

Niech te angielskie porównania w biznesie zaintrygują Twojego rozmówcę:

Our team is as efficient as a well-oiled machine.
To porównanie sugeruje, że zespół działa równie sprawnie i płynnie jak dobrze naoliwiona maszyna. Oznacza to, że każdy wie, jaką rolę pełni i jak współpracować z resztą zespołu, aby osiągnąć cele.
His negotiation tactics are as strategic as a chess grandmaster's moves.
Tutaj porównujemy taktykę negocjacyjną do ruchów mistrza szachowego, sugerując, że jest ona bardzo przemyślana, elastyczna i pełna strategii. To oznacza, że osoba ta potrafi planować i przewidywać ruchy przeciwnika, aby osiągnąć pożądane wyniki.
Our company's growth is as steady as a rock.
To porównanie sugeruje, że wzrost firmy jest stabilny i niezawodny, podobnie jak skała, która stoi niezmiennie w miejscu. Oznacza to, że firma rozwija się stopniowo i niezawodnie, bez nagłych spadków czy wzlotów.

Chcesz w praktyce poćwiczyć porównania na wyższym poziomie?

Zapisz się na lekcje indywidualne PRO i naucz się mówić po angielsku płynnie i poprawnie!