Pytania w języku angielskim – zasady i przykłady

Pytania w języku angielskim – zasady i przykłady

pytania w języku angielskim

Tworzenie pytań w języku angielskim jest kluczowe dla efektywnej komunikacji i zrozumienia tego języka. Gdy uczymy się angielskiego, zrozumienie struktury i rodzajów pytań w angielskim może pomóc w lepszym wyrażaniu swoich myśli i nawiązywaniu dialogu z innymi użytkownikami tego języka.

Jak tworzyć pytania z użyciem czasowników posiłkowych?

Tworzenie pytań obejmuje wiele aspektów. Aby tworzyć pytania w języku angielskim, należy zrozumieć, jak używać czasowników posiłkowych. Są one niezbędne do tworzenia pytań zamkniętych, na które odpowiada się “tak” lub “nie”:

 • do (Do you like pizza? – Czy lubisz pizzę?)
 • does (Does she like pizza? – Czy ona lubi pizzę?)
 • did (Did you go to the party last night? – Byłeś na imprezie wczoraj wieczorem?)
 • is (Is it raining outside? – Czy na zewnątrz pada deszcz?)
 • are (Are you hungry? – Jesteś głodny?)
 • was (Was she at the meeting yesterday? – Czy ona była na spotkaniu wczoraj?)
 • were (Were they friends in high school? – Czy oni byli przyjaciółmi w szkole średniej?)
 • have (Have you finished your work yet? – Czy już skończyłeś swoją pracę?)
 • has (Has she ever been to Japan? – Czy ona kiedykolwiek była w Japonii?)

Tworząc pytania po angielsku, należy pamiętać o odpowiedniej kolejności słów. W powyższych pytaniach zamkniętych czasownik posiłkowy poprzedza podmiot, a następnie występuje główny czasownik. Ważne jest również stosowanie odpowiedniego czasu gramatycznego. Czas przeszły, teraźniejszy i przyszły wpływają na znaczenie pytania, dlatego warto zwracać na to uwagę podczas nauki.

Jak tworzyć pytania z użyciem słów pytających?

Kolejnym typem pytań w angielskim są pytania otwarte, które wymagają bardziej rozbudowanej odpowiedzi. Aby zadać pytanie otwarte, musimy użyć tzw. słów pytających:

 • what? (co?) What is your favorite color? – Jaki jest twój ulubiony kolor?
 • where (gdzie?) Where is the nearest supermarket? – Gdzie jest najbliższy supermarket?
 • when (kiedy?) When is your birthday? – Kiedy są twoje urodziny?
 • why (dlaczego?) Why are you late? – Dlaczego się spóźniłeś?
 • who (kto?) Who is your favorite actor? – Kto jest twoim ulubionym aktorem?
 • whose? (czyj/czyje?) Whose is this phone? – Czyj to telefon?
 • how (jak?) How did they get here? – Jak się tu dostali?

Tworzenie pytań po angielsku może wymagać również użycia przysłówków pytających, takich jak:

 • how often? (jak często?) How often do you exercise? – Jak często ćwiczysz?
 • how much? (ile?) How much does it cost? – Ile to kosztuje?
 • how many? (ile?) How many people shall we invite to the event? – Ilu ludzi zaprosimy na to wydarzenie?

Jak tworzyć pytania z przeczeniem?

Pytania z przeczeniem w języku angielskim to pytania, które zawierają negatywną formę czasownika, taką jak “don’t” lub “doesn’t”. Zazwyczaj mają one formę pytania tak/nie (yes/no questions):

 • Doesn’t he like coffee? (Czy on nie lubi kawy?)
 • Don’t you have a car? (Czy ty nie masz samochodu?)
 • Doesn’t she work on Saturdays? (Czy ona nie pracuje w soboty?)

W pytaniach z przeczeniem często używa się również słów pytających (wh-words) w połączeniu z negatywnym czasownikiem. Oto kilka przykładów:

 • Why don’t you like seafood? (Dlaczego nie lubisz owoców morza?)
 • Who doesn’t want to go to the beach? (Kto nie chce jechać na plażę?)
 • What don’t you like about this restaurant? (Co ci się nie podoba w tej restauracji?)

Jak tworzyć pytania z “there”?

Pytania z “there” to pytania, które zadajemy, aby dowiedzieć się, co lub kto jest w danym miejscu. Oto kilka przykładów i ich tłumaczenia:

 • Is there a bathroom nearby? (Czy w pobliżu jest łazienka?)
 • What is there to do in this town? (Co można robić w tym mieście?)
 • Are there any good restaurants in this area? (Czy w tej okolicy są dobre restauracje?)

Pytania z “there” zadajemy również w celu zapytania o obecność lub brak obecności czegoś w danym miejscu. Oto kilka przykładów:

 • Are there any books on the shelf? (Czy na półce są jakieś książki?)
 • Was there a lot of traffic on the way here? (Czy były korki na drodze do tego miejsca?)
 • Were there any problems with the delivery? (Czy były jakieś problemy z dostawą?)

Jesteś zainteresowany/-a tą tematyką? Zapisz się na newsletter, żeby nie przegapić kolejnych wpisów.  A przy okazji już teraz pobierzesz ebooka “11 sposobów na naukę języka”.