Czasownik do - jakimi regułami się rządzi?

Czasownik do – jakimi regułami się rządzi?

co musisz wiedzieć o czasowniku do

Czasownik DO to kolejny ważny czasownik w języku angielskim. Jak go używać i dlaczego czasem jest na początku zdania a czasem nie? Kiedy w pytaniach użyć do a kiedy be? Na te pytania już teraz odpowiadam.

Jak się odmienia DO w języku angielskim?

Zdania twierdzące

I do my job.

You do your job.

He does his job.

She does her job.

It does nothing.

We do our job.

You do your job.

They do their job.

Zdania przeczące

I don’t do my job.

You don’t do your job.

He doesn’t do his job.

She doesn’t do her job.

It doesn’t do anything.

We don’t do our job.

You don’t do your job.

They don’t do their job.

Pytania

Do I do my job?

Do you do your job?

Does he do his job?

Does she do her job?

Does it do anything?

Do we do our job?

Do you do your job?

Do they do their job?

Czasownik do jest zarówno czasownikiem głównym jak i posiłkowym

Jeśli mówię ‘I DO my homework every day’ to DO oznacza robić – jest czasownikiem głównym.

W przeczeniu i pytaniu natomiast mamy jakby podwójne “DO”. W przeczeniu ‘don’t i doesn’t’ jest pomocnikiem (czasownikiem posiłkowym) a drugi czasownik ‘DO’ jest głównym. W ten sam sposób mogę stworzyć inne zdania z innymi czasownikami. Na przykład:

 • I don’t work on Sunday (nie pracuję w niedzielę)
 • She doesn’t sleep well. (ona nie sypia dobrze)
 • It doesn’t work. (to nie działa)

W pytaniach pierwsze ‘do jest pomocnikiem a drugie – czasownikiem głównym. I na tej samej zasadzie tworzymy inne pytania. Na przykład:

 • Do you work hard? (czy pracujesz ciężko?)
 • Does she know me? (czy ona mnie zna?)
 • Does it work well? (czy to dobrze działa?)

Kiedy ‘do’ a kiedy ‘be’ w pytaniach?

W pytaniach z czasownikiem posiłkowym ‘do‘ zazwyczaj mamy jeszcze jeden czasownik – główny i nie jest nim ‘be’ !

 • What do you have? (co masz?)
 • Where do you go? (Dokąd chodzisz) itp.

Natomiast z czasownikiem ‘be’ (sprawdź oddzielną prezentację) sprawa wygląda inaczej:

 1. be użyjemy z przymiotnikiem lub rzeczownikiem, np.
  1. Are you busy? (czy jesteś zajęty?)
  2. Are they your parents? (Czy to twoi rodzice?)
 2. w formach ciągłych czasów gramatycznych, np.
  1. Are you going home for Christmas? (czy jedziesz do domu na święta?)
  2. What are you doing now? (Co teraz robisz?)

Kilka przydatnych kolokacji z DO – zasada

Czasownik DO zazwyczaj łączy się z procesami, czyli użyjemy go, gdy mówimy o sytuacjach które są procesem. Przykładowo, odrabianie pracy domowej, czy pranie (do laundry) trwa, więc będzie z ‘DO’. Takie wyrażenia/kolokacje z “do” to na przykład:

 • Do an exercise – robić ćwiczenie
 • Do the shopping – robić zakupy
 • Do your work – robić robotę (pracować)
 • Do homework – odrabiać pracę domową
 • Do housework – sprzątać w domu
 • Do your job – wykonać zadanie (pracę)
 • Do research – przeprowadzić badania
 • Do business – robić interesy
 • Do (your/my, etc.) best – starać się jak najlepiej, cobić co w (twojej/mojej) mocy
 • Do a favor – zrobić komuś przysługę
 • Do things right / badly / well – robić rzeczy dobrze / źle