Good vs. well - jak używać poprawnie

Good vs. well – jak używać poprawnie

good or well - które poprawne

Czy poprawnie używasz słów good i well w języku angielskim? Często zdarza się, że mylimy te dwa słowa  – good i well – mówiąc po angielsku. Jak zatem używać ich poprawnie? W tym artykule rozwieję twoje wątpliwości i wreszcie zaczniesz używać ich dobrze. Pokażę Ci podstawowe różnice w znaczeniu słów good i well, jak ich używać w zdaniach oraz jakie nieporozumienia mogą wywoływać gdy są użyte niewłaściwie. Dodatkowo, poznasz kilka ciekawych idiomów i zwrotów do użytku codziennego. Zapraszam więc do lektury.   

Podstawowa różnica między good i well. Znaczenie i użycie.

Good’ to przymiotnik (odpowiada na pytanie jaki?), użyjemy go, gdy opisujemy osobę, miejsce, lub rzecz, (he’s good at maths, This restaurant is really good, This is a very good book). Przeciwieństwem do słowa good będzie ‘bad’ (He’s a bad actor, The coffee shop on the corner is very bad, That sandwich is really bad – I don’t like it) a czasami może być ‘wrong’, ale o tym opowiem już w innym odcinku.

Well’ to przysłówek (odpowiada na pytanie jak?) i opisuje w jaki sposób wykonujemy jakąś akcję (I work well, I did well on the test). Przeciwieństwem do well będzie ‘badly’. Jednak ‘well’ czasem przyjmuje funkcje przymiotnika, głównie, kiedy mówimy o stanie zdrowia i samopoczuciu. O tym powiem w dalszej części artykułu, o wyjątkach.

good czy well

Co oznacza ‘good’?

Good‘ oznacza dobry, akceptowalny lub przyjemny, satysfakcjonujący / zadowalający.

Stopień wyższy i najwyższy: Good – better – the best  

Your French is better than mine.

This is the best cake I’ve ever eaten.

Co oznacza ‘well’?

Well‘ oznacza dobrze, należycie, pomyślnie.

Stopień wyższy i najwyższy: Well – better – best 

I changed seats so I could see better

Use the method that works best for you. 

People are better housed than ever before. 

What works best is a balanced, sensible diet.

Sprawdź też różnicę między BAD a WRONG.

Kiedy użyć GOOD a kiedy WELL i jakie to ma znaczenie?

Przymiotniki takie jak good użyjemy w zdaniach z czasownikami stanu tj. be, feel, seem, look, appear, smell, taste, and sound. Natomiast przysłówki takie jak well z czasownikami akcji. Czasami jednak możemy użyć ich zamiennie z tym, że wtedy znaczenie również się zmienia. Spojrz na te typowe przykłady:

 • I’m good vs. I’m well. 

I’m well – I’m in good health
Jeśli chcesz powiedzieć że wszystko z tobą dobrze, jesteś zdrowy/a, to powiedz : I’m well.

Na pytanie How are you? Zatem odpowiemy I’m (very) well, thank you.

I’m good – I’m happy and everything is fine.

Natomiast jeśli w sytuacji, gdy ktoś proponuje Ci pomoc, której nie potrzebujesz powiedz: thank you but I’m good’ czyli jest dobrze, mam wszystko pod kontrolą.

A jeśli proponują ci dodatkową porcję obiadu czy ciasta, a ty nie masz już ochoty na więcej, również powiedz: ‘I’m good. Thank you’. To oznacza, że jesteś już najedzona, syta.

A teraz moje ulubione nieporozumienie:

Jeśli mówisz do kogoś “Be good” masz na myśli dobre zachowanie. “Bądź grzeczny/a’, a jeśli powiesz ‘Be well’ – życzysz tej osobie zdrowia. Jak zatem powiesz do kolegi z pracy na odchodne? 

 • Look good vs. look well

That slice of cheesecake looks so good. – ten kawałek sernika wygląda wyśmienicie.

You look good in this dress. – oznacza że wyglądasz dobrze / ładnie w tej sukience.

Natomiast w zdaniu ‘You’re looking well’ oznacza że wyglądasz zdrowo, np. po przebytej chorobie. I znowu słówko ‘well’ odnosi się do zdrowia, zdrowego wyglądu.  

 • Do good vs. do well

do well – do correctly, with skill

Jeśli robisz coś dobrze, poprawnie, umiejętnie, powiedz ‘i can do it well’, ‘he dances well’.

Do good – do some good deeds

Natomiast jeśli czynisz dobro, robisz dobre uczynki dla innych to wtedy powiedz ‘I do good’

‘I helped an old lady carry her shopping bags. I did some good.’

 • Feel good vs. Feel well

Gdy jesteś szczęśliwy, jest Ci dobrze powiedz ‘I feel good’.

We always feel good when we finish a job.

It makes her feel good when people say they like her.

They felt so good at the party that they danced all night.

Gdy dobrze się czujesz, jesteś zdrowy, nic Cię nie boli powiedz ‘I feel well’

He’s been through a long illness, but now he feels well.

I’m afraid I can’t work today, I don’t feel well.

She’s pale, but she says she feels well.

A tu cała prawda o mnie:

i feel good czy i feel well
Czytaj dalej, by zobaczyć przykłady użycia GOOD i WELL w zdaniach z życia wziętych. 

‘Well’ jako przedrostek

‘WELL’ możemy też użyć w funkcji przedrostka w słowach takich jak: well-known, (dobrze znany) well-worn (dobrze ubrany), and well-mannered (z dobrymi manierami).

You seem to be well-liked at work.

Gdy używamy słowa well jako przedrostka przymiotnika przed rzeczownikiem użyjemy myślnika: a well-known artist.

She was seen having dinner with a well-known actor.

This is a very well-established custom.

Gdy ten sam złożony przymiotnik stoi w zdaniu sam (bez rzeczownika po nim) nie używaj myślnika.

The author is well known in Scotland.

Their routine of a morning walk was well established.

Inne przykłady przymiotników złożonych z przedrostkiem ‘well’:

well-behaved child – dobrze wychowane dziecko

a well-ˈmannered person – dobrze wychowany

well-built – dobrze zbudowany

well-done – dobrze ugotowany

well-earned rest –  zasłużony odpoczynek

well-educated employee – starannie wykształcony pracownik

well-fed – dobrze odżywiony

well-groomed – dobrze utrzymany

a well-informed person/essay –  dobrze poinformowany/opracowany

a well-made product – starannie wykonany produkt

a well-off young lady. zamożna młoda dama

a well-read man – oczytany człowiek / mężczyzna

a well-spoken woman – wytwornie się wyrażająca kobieta

Inne funkcje i znaczenia ‘WELL’

 1. W wyrażeniu ‘AS WELL’ i ‘AS WELL AS’ oznaczającym ‘również, zarówno…. jak i …’, kiedy mówimy o dwóch równorzędnych rzeczach lub działaniach:

Spójrz na te dwa przykłady.

  • This week I am planning to visit three potential clients and two current ones as well.
  • Fresh fruit is healthier than tinned fruit. And it tastes nicer as well.
  • The woman laughed, and Jayah giggled as well.
  • John promised me that this year he will take me to Madeira as well as buy a car for us.
 1. Przed zdaniem kiedy chcemy wyrazić sugestię, zaskoczenie lub zyskać czas na przemyślenie, sygnalizując jednocześnie że chcemy coś powiedzieć:

W rozmowie, często wypowiadamy słowo ‘well’ gdy chcemy coś stwierdzić. Może ono dać nam chwilę, żeby pomyśleć co chcemy powiedzieć (czyli taki wypełniacz czasu), a czasem oznacza, że się trochę wahamy lub nie jesteśmy pewni tego co chcemy powiedzieć.  Wszystko zależy tutaj od intonacji.

  • Well, I think you should give him a second chance to prove himself.
  • ‘Is that right?’ – ‘Well, I think so.’
  • ‘Well, what do you think?’
  • Well, I don’t think I will come.
  • Well! There’s no need to shout.
  • Well, it’s time to go home.
  • Well, well, well! I’d never have believed it! 
  • Do you remember John Jackson? Well, he’s become a teacher.

W innych przypadkach użyjemy well, gdy chcemy poprawić /zmienić informację, którą właśnie wypowiedzieliśmy.

  • ‘It took me years, well months at least, to realise that he’d lied to me.’

Przykłady użycia przymiotnika ‘good’

  • Alan looks good in traditional outfits.
  • This cake looks good.
  • These cookies taste really good.
  • It makes me feel good to know you like me.
  • Peter is good at making art and craft items.
  • Carin has to study hard, to score good marks in the exams.
  • One can try yoga, for good health.
  • This is a good movie.
  • You speak good English.
  • Your English is good.

Najpopularniejsze idiomy z GOOD i WELL

in well with – In a position to influence or be favored by: He’s in well with management. (ma fory w zarządzie)

just leave well alone; just leave well enough alone to refrain from interfering with something that is satisfactory (zostaw tak jak jest)

well and good used to indicate calm acceptance, as of a decision: if you accept my offer, well and good. (wspaniale)

well up in – well acquainted with (a particular subject); knowledgeable about: He’s very well up in financial matters (dobrze zorientowany)

be just as well – to be fortunate; to be no cause for regret. It’s just as well (that) you didn’t go – the meeting was cancelled. (dobrze się stać)

be as well to – to be advisable or sensible. It would be as well to go by train – the roads are flooded. (być wskazanym)

very well – fine, okay. Have you finished? Very well, you may go now. (no dobrze)

well done! – used in congratulating a person. I hear you won the competition. Well done! (brawo)

well enough – fairly, but not particularly, well. (nie najgorzej)

make good –  succeeddo well, flourish, be successful, prosper;

Through hard work and ability, he soon made good. (wybić się)
The damage you caused to my car must be made good. (wynagrodzić)

no good – Worthless, useless na nic, do niczego

It’s no good arguing with them.

This penknife is no good – the blades are blunt. 

put in a good word for – to praise or recommend. szepnąć słówko

Put in a good word for me when you see the boss. 

take (something) in good part – not to be upset, offended or annoyed przyjąć ze spokojem

John took the jokes about his accident with the pot of paint all in good part. 

thank goodness – an expression used to show that a person is glad that something is all right. Bogu dziękina szczęście

Thank goodness it isn’t raining.

to the goodended up to the good. na plus

 After buying and selling some of these paintings, we finished up $500 to the good. 

as good as –  Practically; nearly: prawienieomal

as good as new.; It’s as good as finished.

as good as gold – excellent; very good indeed; najlepszy

be as good as one’s word – to keep one’s promises. dotrzymywać słowa

be up to no good – to be doing something wrong. mieć złe zamiary

I’m sure he’s up to no good. 

for good (sometimes for good and all) – permanently. na dobre

I’m moving to Europe for good. have left them for good.

He’s not going to France for a holiday – he’s going for good. 

for goodness’ sake – an expression of annoyance na miłość Boską

For goodness’ sake, will you stop that noise! 

good for youan expression of approval cieszę się, winszuję

You’ve passed your exam – good for you! 

WELL i GOODS jako rzeczowniki

A WELL – jako rzeczownik to studnia, lub szyb

I had to fetch water from the well. – musiałem wyciągnąć trochę wody ze studni.

A well of information – studnia informacji; ktoś z ogromną wiedzą.

He is a well of knowledge – jest studnią wiedzy. 

A man with a well of experience and insight – człowiek z doświadczeniem 

GOOD – dobro, produkt; rzeczownik niepoliczalny

linen goods.

to deliver the goods.

caught with the goods.

the good – grupa dobrych ludzi 

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł to sprawdź jeszcze:

artykuł o różnicy między bad a wrong