Poznaj 21 słów, które oznaczają problem po angielsku

Poznaj 21 słów, które oznaczają problem po angielsku

angielskie synonimy do problem

Dlaczego w języku angielskim najczęściej używamy słowa ‘problem’?

Słowo problem po angielsku i po polsku brzmi tak samo, więc łatwo nam je zapamiętać. A w zasadzie nie musimy się go uczyć. Jest to też pierwsze słowo, które przychodzi nam do głowy, gdyż może oznaczać bardzo wiele rzeczy. A poza tym, używamy go po kilka razy dziennie. A co by było, gdybyśmy nie mieli w słowniku takich słów jak dylemat, przeszkoda, kłopot? Nasz język byłby dość nudny i monotonny. Dlatego warto i w języku angielskim zmienić czasem problem na trouble, albo dillemma. Dzięki temu będziemy komunikować się bardziej precyzyjnie. A precyzja w komunikacji może zaoszczędzić nam wiele kłopotów.

Dlaczego warto znać synonimy słowa problem po angielsku?

Gdybym w całym moim tekście używała tylko jednego słowa mówiąc o moich rozterkach, to szybko pomyślałbyś, że jestem nieukiem, albo przynajmniej nie dość wyedukowana językowo. Jednak, gdy użyję synonimów, które są bardziej precyzyjne w mojej wypowiedzi i nie będę ciągle powtarzać „problem, problem, problem”, to moja wypowiedź stanie się bardziej interesująca i od razu wiesz że rozmawiasz z osobą na wysokim poziomie językowym. Gdy nauczysz się komunikować precyzyjnie w języku angielskim, osiągniesz wyższy poziom znajomości tego języka. Zapewniam Cię – wewnętrzna satysfakcja gwarantowana 🙂

Nie używaj słowa problem – naucz się angielskich synonimów

Zatem mam dla Ciebie zadanie na dzisiaj: opowiedz o swoim problemie lub problemach w pracy nie używając słowa problem. Poniżej znajdziesz 21 słów i wyrażeń zastępujących problem po angielsku wraz z opisem znaczenia oraz przykładem użycia w zdaniu.

Wybierz te, które będzie Ci łatwo zapamiętać i te które będą Ci przydatne w życiu codziennym. Teraz zastanów się które z Twoich problemów są poważne, duże, a które mniejsze. Który z nich możesz określić jako ‘predicament’, albo ‘a bump in the road’. Pamiętaj, aby to były prawdziwe sytuacje z Twojego życia lub z życia bliskiej Ci osoby, ponieważ o wiele łatwiej zapamiętasz słowa, gdy je połączysz z rzeczywistością.

Czym zastąpić słowo ‘problem’ po angielsku?

Oto 21 wyrazów, które możesz użyć zamiast słowa problem w języku angielskim. Możesz je stosować, aby komunikować się bardziej precyzyjnie i różnorodnie. Nie bądź monotonny w swojej wypowiedzi. Sprawdź znaczenie tych synonimów, by z małego problemu nie powstał wielki potwór, i na odwrót. Gdy masz ogromny problem czasem lepiej nie traktować go jak małej przeszkody.  Rozwijaj zatem słownictwo i rozbuduj swój zasób słów po angielsku.

 1. difficulty – trudność, problem
  I have difficulty with falling asleep.” (Mam trudności z zaśnięciem.)
  After the accident, he had difficulty with walking”. (Po wypadku miał trudność z chodzeniem.)
 2. concern – problem, sprawa, kwestia
  It’s none of your concern! (To nie twoja sprawa!)
  I would like to now focus on our first concern. (Chciałbym teraz się skupić na naszym pierwszym problemie.)
  You have to deal with it on your own, it’s not my concern. (Musisz sam sobie z tym poradzić, to nie jest moja sprawa.)
 3. trouble – problem (z kimś, w jakiejś sytuacji)
  I have trouble understanding fractions. (Mam problem ze zrozumieniem ułamków.)
  She causes a lot of trouble. (Ona powoduje dużo problemów.)
 4. trial – udręka, próba
  This is your trial, not mine. (To twój problem, nie mój.)
  Trials will end once you die. (Próby skończą się, gdy umrzesz.)
 5. issue – sprawa, problem
  Can you manage this issue? (Poradzisz sobie z tą sprawą?)
  We have to deal with this issue as soon as possible. (Musimy poradzić sobie z tym problemem tak szybko, jak to możliwe.)
 6. setback – komplikacja, problem, niepowodzenie
  The construction had some delay due to unforeseen setbacks. (Budowa miała trochę opóźnień ze względu na nieprzewidziane komplikacje.)
 7. strait – kłopot, strapienie, problem
  Our company is in financial straits. (Nasza firma ma kłopoty finansowe.)
 8. pitfall – problem, kłopot, niebezpieczeństwo, ryzyko
  Are you aware of the pitfalls maintaining your own company entails? (Czy zdajesz sobie sprawę z ryzyka, które jest wpisane w zarządzanie własną firmą?)
 9. wrinkle – problem, zagwozdka
  There might be a little wrinkle with that. (Może być z tym mały problem.)
 10. liability – problem, ciężar (o osobie, o rzeczy)
  He has become a serious liability to our business, and that cannot continue. (stał się poważnym obciążeniem dla naszego biznesu i nie możemy tego tolerować
 11. affair – problem, sprawa
  It’s a family affair, you shouldn’t listen to that. (To rodzinna sprawa, nie powinieneś tego słuchać.)
 12. bugbear – zmora, szkopuł (coś, co denerwuje)
  The bureaucracy that is the bugbear of the Union also disrupts the implementation of regional policy. (Biurokracja, która jest zmorą Unii, także zakłóca wdrożenie polityki regionalnej.)
 13. obstacle – przeszkoda
  I believe that the economic crisis is not an obstacle to the Copenhagen compromise. (Wierzę, że kryzys gospodarczy nie stanowi przeszkody do zawarcia w Kopenhadze kompromisu.)
 14. hurdle – problem, przeszkoda
  Like many of those who have spoken before me, I believe the planned nine-country hurdle is just too high. Podobnie jak wielu przedmówców uważam, że planowana poprzeczka dziewięciu krajów jest stanowczo zbyt wysoka.
  That is a very high hurdle to reach. To poważna przeszkoda do pokonania.
 15. worry – zmartwienie
  Lack of money is now my biggest worry. (Brak pieniędzy jest teraz moim największym zmartwieniem.);
  This should not be your worry; I’ll deal with that myself. (To nie powinno być twoim zmartwieniem; sam sobie z tym poradzę.)
 16. bump in the road – przeszkoda na drodze,
  His rejection of our offer was just a bump in the road. We can be successful without this contract. (jego odrzucenie naszej oferty było tylko lekką przeszkodą na drodze. Możemy odnieść sukces bez tego kontraktu.
 17. something wrong – trudność, problem; (coś jest nie tak)
  There’s something wrong with your thought process. (Jest jakiś problem w twoim procesie myślowym.)
 18. somebody’s hard luck – czyjś pech, czyjś problem (informal)
  I don’t care about that – it’s your hard luck. (Nie obchodzi mnie to – to twój problem.)
 19. catch – pułapka, ukryty problem, haczyk, kruczek
  Be careful what you are signing. There’s a catch in this offer so you can lose a lot of many. (bądź ostrożny przy podpisywaniu czegokolwiek. W tej ofercie jest haczyk więc możesz stracić dużo pieniędzy)
 20. monster – potwór, groźny problem
  Cancer is a real monster among illnesses. (Rak jest prawdziwym potworem wśród chorób)
 21. nuisance – utrapienie, uciążliwość
  I don’t want to be a nuisance for you. I need to do my duties myself. Nie chce być dla ciebie utrapieniem. Muszę radzić sobie sam.
  I know I just make a nuisance of myself, but I really can’t manage it on my own. Wiem, że jestem utrapieniem, ale naprawdę, nie poradzę sobie sama.

sprawdź ile już pamiętasz – zagraj

Czytaj dalej, jeśli chcesz poznać kolokacje czyli czasowniki i przymiotniki które idą w parze z powyższymi słowami.

Co możemy zrobić z problemem po angielsku i co problem może zrobić? Czyli jakich czasowników użyć, by mówić o problemach.

Mamy już synonimy i wiemy jak ich używać. Teraz czas, zebrać typowe czasowniki, które pomogą nam mówić o problemach po angielsku, np. rozwiązać je albo uniknąć lub omijać szerokim łukiem. Co Ty najczęściej robisz z problemami? Zastanów się jakich czasowników użyjesz, żeby mówić o problemach po angielsku.

Poniżej znajduje się lista najczęściej używanych czasowników w kontekście problemów.

 1. have – mieć problem;
  I have a problem. Could you help me, please? (Mam problem. Czy mógłbyś mi pomóc, proszę?)
 2. cause – stwarzać, powodować problemy;
  The economic situation causes unemployment pitfalls. (situacja ekonomiczna powoduje problemy bezrobocia.)
 3. pose – stanowić (problem);
  The budget poses a threat to our project. (ten budżet stanowi zagrożenie dla naszego projektu)
 4. anticipate – przewidzieć
  We should have anticipated that issue much earlier. (Powinniśmy byli przewidzieć ten problem wcześniej)
 5. predict – przewidzieć,
  There are many issues that we can predict when planning a project. (jest wiele problemów, które możemy przewidzieć podczas planowania projektu)
 6. sidestep – lekceważyć (problem)
  Let’s not sidestep the issue of employee retention in our company. (Nie lekceważmy problemu zatrzymania pracowników w naszej firmie)
 7. fudge – omijać, rozmydlać (problem)
  Once again, the government is trying to fudge the issue with smoke and mirrors. (Znów rząd próbuje zafałszować tą sprawę.)
  You just fudged a tiny bit the sequence of events. (Właściwie to ominąłeś drobne szczegóły z sekwencji zdarzeń)
 8. find a way around – znaleźć wyjście
  Don’t worry. We are still going to our holidays. We’ll find a way around the new regulations. (Nie martw się. I tak pojedziemy na wakacje. Znajdziemy sposób, żeby obejść regulacje.)
 9. address – rozwiązywać, zająć się, nawiązać do czegoś;
  Shall we address this issue on our next meeting? (czy możemy wrócić do tej kwestii na następnym spotkaniu?)
 10. figure out – rozwiązać, rozwikłać
  The Administration must figure out what to do next. (Administracja musi teraz wymyśleć co zrobi w następnym kroku.)
 11. solve – rozwiązać
  We need to solve the issue of low sales, otherwise we will go bankrupt soon. (Musimy rozwiązać problem niskiej sprzedaży, inaczej wkrótce pójdziemy z torbami)
 12. make something right – rozwiązywać (problem, trudną sytuację)
  Oh, please. Stop explaining yourself. It doesn’t make it right. (Oj, proszę. Już przestań się tłumaczyć. To niczego nie rozwiąże.)
 13. have trouble with something – mieć problem z czymś
  I’ve got trouble with this financial statement. I cannot find the mistake. (Mam kłopot z tym sprawozdaniem finansowym. Nie mogę znaleźć błędu.)
 14. get over with it – poradzić sobie, mieć z głowy
  We want to get over with this as soon as possible. (Chcemy mieć to z głowy jak najszybciej.)
 15. be done with it – mieć coś z głowy, skończyć z czymś.
  I am really done with you. Go away and never come back. (Skończyłam z Tobą. Idź i już nie wracaj.)

Przymiotniki – jak możemy opisać problem po angielsku?

Codziennie jest jakiś problem do rozwiązania. Może być mniejszy, większy, dotkliwy, poważny. Problemy mogą być związane są z pracą – możemy mówić o problemach kadrowych, finansowych, gospodarczych, ekonomicznych. Mogą być też związane z domem, rodziną – wtedy będziemy mówić np. o problemach z dziećmi.

 1. serious – poważny
 2. major – poważny
 3. international – międzynarodowy
 4. fundamental – zasadniczy
 5. main – główny
 6. thorny – trudny, drażliwy
 7. burning – palący
 8. unmanageable – nie do rozwiązania
 9. soluble, solvable – rozwiązywalny
 10. difficult – trudny
 11. common – częsty, powszechny
 12. basic – podstawowy
 13. pressing problem, pressing question = problem palący, kwestia paląca
 14. immediate – pilne zagadnienie, pilna sprawa
 15. small – nieistotny
 16. minor – drugorzędny problem, marginesowy problem, mały problem, drobny problem

Pamiętaj jednak, że w języku angielskim przymiotnik lub wyrażenie przymiotnikowe (rzeczownik w funkcji przymiotnika) stoi przed rzeczownikiem głównym. Na przykład: słowo ‘health‘ samo w sobie jest rzeczownikiem i oznacza zdrowie, ale gdy stoi przed drugim rzeczownikiem przyjmuje funkcję przymiotnika, jak w wyrażeniu “health issues“. Moglibyśmy więc przetłumaczyć te zwrot jako problemy ze zdrowiem. Natomiast słowo ‘healthy‘ jest przymiotnikiem i oznacza ‘zdrowy’. Możemy zatem mówić np. o zdrowym człowieku (healthy person) czy zdrowych relacjach (healthy relationships). Nie powiemy raczej ‘healthy issues’ bo to by oznaczało ‘zdrowe sprawy’.

 1. social problem – problem społeczny
 2. health issues – problemy zdrowotne
 3. heart troubles – problemy z sercem
 4. political affair – sprawa polityczna
 5. security problem – problem bezpieczeństwa
 6. drug problem – problem narkotykowy, problem z narkotykami
 7. economic pitfalls – problemy ekonomiczne
 8. emotional hustle – problemy, rozterki emocjonalne
 9. legal issue – zagadnienie prawne
 10. problem area – sprawy problematyczne, zagadnienie problematyczne, kwestia problematyczna
 11. moral dilemma – dilemat moralny
 12. discipline problem – problem z dyscypliną
 13. back problems – kłopoty z kręgosłupem
 14. drinking issues – problem z nadużywaniem alkoholu
 15. weight problem – kłopoty z utrzymaniem prawidłowej wagi ciała
 16. refugee problem – problem uchodźców

Inne wyrażenia związane z problemem

 1. troubleshooting – rozwiązywanie problemów
 2. problem-solving skills – umiejętność rozwiązywania problemów
 3. problem solver – osoba umiejąca radzić sobie w trudnych sytuacjach
 4. problem drinker – pijący lub pijąca nałogowo, alkoholik, alkoholiczka
 5. No problem – nie ma sprawy, nie ma problemu, żaden problem.
 6. no stress, no worries, no sweat (w nieformalnych rozmowach) – nie ma sprawy, nie ma problemu

Ciekawy idiom:
to make a mountain out of a molehill – robić z igły widły

A na koniec bardzo cenne przysłowie:

A problem shared is a problem halved” 

czyli

“co dwie głowy to nie jedna”

A teraz sprawdź się. Zagraj w grę poniżej, aby poćwiczyć słownictwo.

Rozmawiaj o problemach, nawet po angielsku, by nie ciążyły Ci zbytnio.

Jeśli nie masz z kim porozmawiać po angielsku o swoich biznesowych rozterkach ja chętnie posłucham.

Zapraszam na zajęcia indywidualne online lub z dojazdem.

good luck in solving your issues.

See you soon.