Ile godzin potrzebujesz, aby osiągnąć wybrany poziom?

Ile godzin potrzebujesz, aby osiągnąć wybrany poziom?

ile godzin potrzebujesz do B2

Uczysz się języka już wiele lat i uważasz, że nadal jesteś początkujący? Albo już wiele lat jesteś na poziomie średniozaawansowanym i ciężko Ci przeskoczyć wyżej? Praktykuj regularnie i z dużą częstotliwością, a czas do osiągnięcia wybranego poziomu skróci się do minimum.

Czasem wydaje Ci się, że poziom zaawansowany jest nieosiągalny lub bardzo odległy, ale to nie prawda. Aby osiągnąć swój cel, musisz ćwiczyć swój mózg regularnie. Tak jak ćwiczysz mięśnie na siłowni. Gdy robisz dłuższe przerwy, np. paromiesięczne lub nawet paroletnie, Twój mózg zdąży zapomnieć to i owo.

Dodatkowo, nauka języka jest tzw. umiejętnością miękką i przede wszystkim od Ciebie zależy to, ile czasu ci zajmie nauka. Ważne są Twoje wewnętrzne czynniki, takie jak: indywidualne predyspozycje, motywacja, oraz możliwość posługiwania się językiem poza zajęciami, Duży wpływ na szybkość nauki mają również: częstotliwość zajęć,  metodyka nauki. Jednak nie ukrywajmy Twoje wyniki również zależą od nauczyciela/lektora. Jeśli lektor jest przygotowany metodycznie i wie jak przeprowadzić Cię przez tą drogę, to jest szansa że osiągniesz wybrany poziom szybciej, niż jeśli Twój lektor będzie błądził po zakamarkach języka i tak naprawdę niczego nie będzie potrafił wyjaśnić lub zrobi to dość chaotycznie.

Chcesz znaleźć dobrego lektora, czytaj opinie (tu znajdziesz opinie moich klientów) i pytaj znajomych. Lecz pamiętaj, że nie tylko sympatia do lektora się liczy, ale i umiejętność przekazania wiedzy.

Według wytycznych Rady Europy (link do Rady Europy) osiągnięcie poszczególnych poziomów zaawansowania teoretycznie wymaga następujących okresów:

poziom + liczba godzin sumarycznie krótki opis umiejętności
A1

(Beginner/Elementary)

80 – 120h

Rozumiesz i potrafisz stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafisz przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafisz prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
A2

(Pre-intermediate)

180 – 200h

Rozumiesz wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafisz porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafisz w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
B1

(intermediate)

350-400h

Rozumiesz znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafisz radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafisz tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane, lub które Cię interesują. Potrafisz opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
B2

(upper-intermediate)

500 – 600h

Rozumiesz znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu Twojej specjalności. Potrafisz porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafisz formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
C1

(advanced)

700 – 900h

Rozumiesz szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafisz wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafisz posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafisz formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.
C2

(proficient)

1000 – 1200h

Możesz z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszysz lub przeczytasz. Potrafisz streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafisz wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Poziom B2, C1 i C2 to najtrudniejsze poziomy i jest między nimi bardzo cienka granica. Dlatego często bardzo trudno jest określić moment przeskoczenia z poziomu na poziom.

Zakładając, że uczysz się 1 godzinę dziennie (codziennie), poziom A1 możesz osiągnąć już w 80 dni (to tyle co podróż dookoła świata 🙂 ). Natomiast, poziom C2 teoretycznie osiągniesz w około 3-4 lata. Jednak do tego należy jeszcze wziąć poprawkę na Twoje predyspozycje językowe, motywację do nauki czy używanie języka poza zajęciami (np. w pracy).

Jeśli chcesz przyspieszyć ten proces, powinieneś/powinnaś spędzać więcej czasu w otoczeniu języka, którego się uczysz. Słuchać, czytać, oglądać filmy w oryginale, i przede wszystkim rozmawiać, praktykować ten język.

Jeśli będziesz uczestniczyć w kursie 1 raz w tygodniu, to czas osiągnięcia celu może się wydłużyć. Jednak nie musi, jeśli będziesz używać i ćwiczyć też samodzielnie poza lekcjami.

“It doesn’t matter how slowly you go, as long as you do not stop.”

Confucius

Chcesz osiągnąć wysoki poziom, mówić płynnie i poprawnie po angielsku?

Działaj tu i teraz, nie trać cennego czasu.

Oceń swoje obecne umiejętności – wypełnij test

Zapisz się na kurs indywidualnie lub w grupie. Skontaktuj się ze mną.

Zajęcia indywidualne lub w mini grupie do 4 osób prowadzone na platformie Zoom z pewnością Ci pomogą osiągnąć cel.