Jak utworzyć liczbę mnogą w angielskim

Jak utworzyć liczbę mnogą w angielskim

jak utworzyć liczbę mnogą w angielskim

Pierwsza i najważniejsza zasada tworzenia liczby mnogiej jest taka, że tworzymy ją do rzeczowników policzalnych, czyli takich które możemy policzyć na sztuki. Rzeczowniki zaś niepoliczalne nie będą tworzyły liczby mnogiej. Będą występować zawsze w liczbie pojedynczej o czym powiem w dalszej części artykułu.

Liczba mnoga jest w zasadzie prosta, ale jest sporo wyjątków, które sprawiają że Polacy popełniają wiele podstawowych błędów.

Zapoznaj się z poniższymi przykładami i sprawdź czy Ty też popełniasz te błędy.

Liczba mnoga regularna w języku angielskim

W języku angielskim regularna liczba mnoga rzeczowników jest dość prosta. Wystarczy dodać końcówkę -s lub -es do rzeczownika aby otrzymać liczbę mnogą.

Przykłady regularnej liczby mnogiej:

a meeting – meetings (spotkania)
a company – companies (firmy)
a product – products (produkty)
a day – days (dni)
a thing – things (rzeczy)
a person – persons (osoby)
an issue – issues (sprawy)
an app (aplikacja) –apps (aplikacje)

Zwróć uwagę, że ‘person’ występuje w obu kategoriach, czyli może mieć formę mnogą regularną i nieregularną.

Liczba mnoga nieregularna

Niektóre rzeczowniki mają nieregularną liczbę mnogą w języku angielskim.

Przykłady nieregularnej liczby mnogiej:

a child – children (dzieci)
a mAn – mEn (mężczyźni)
a womAn – womEn (kobiety)
a person (osoba) – people (ludzie)
a mouse (mysz) – mice (myszy)

Zwróć uwagę, że ‘person’ występuje w obu kategoriach, czyli może mieć formę mnogą regularną i nieregularną.

Nietypowe rzeczowniki

Niektóre rzeczowniki nie mają liczby pojedynczej

choć wyglądają jakby były w liczbie mnogiej (mają końcówkę s).

Przykłady:

news – wiadomości, wieści
scissors – nożyczki
jeans – dżinsy
trousers – spodnie

Te rzeczowniki występują w liczbie mnogiej, ale nie możemy odrzucić końcówki -s, żeby zrobić liczbę pojedynczą. Również nie możemy powiedzieć od razu: *one news, *2 scissors, czy *2 trousers. 
Zatem, jeśli chcesz precyzyjnie powiedzieć że masz jedną wieść dla kogoś powiedz: a piece of news.
Jeśli prosisz o nożyczki i chcesz dokładnie 2 pary, to powiedz: two pairs of scissors.
I tak samo będzie ze spodniami: a pair of trousers, a pair of jeans.

Inne rzeczowniki nie mają liczby mnogiej

choć w  języku polskim występują w obu formach. A to dlatego że w języku angielskim są one niepoliczalne.  Wszystkie rzeczowniki których nie możemy policzyć na sztuki lub są abstrakcyjnymi pojęciami będą występować tylko w liczbie pojedynczej. 

Przykłady rzeczowników niepoliczalnych w języku angielskim:

money – pieniądz(e)
information – informacja(e)
advice – rada(y)
luggage – bagaż(e)
furniture – mebel (meble)

To są tylko przykłady tych rzeczowników. Jest ich więcej, dlatego jeśli nie jesteś pewny/pewna czy dany rzeczownik posiada liczbę mnogą czy nie, najlepiej sprawdź w słowniku.

Pamiętaj, że ‘information’, ‘furniture’ czy luggage’ zawsze będą w liczbie pojedynczej, więc i czasownik musimy dopasować do liczby pojedynczej.

Powiemy:

„Your luggage is very heavy” but „Your bags are very heavy”
„The hotel furniture is nice” but „The two cupboards are vintage”
„Yesterday’s news was fascinating” but „I got two messages by now”
„Can I give you a piece of advice?”, „Your advice is always valuable.”

Wiedziałeś już to wszystko? Może poczytasz też o:

angielski w pracy strategia na poprawe angielskiego biznesowego
Korzyści z audytu językowego
Pipplet jako audyt