Tłumaczymy Polski Ład po angielsku

czyli słowniczek angielskiego księgowego

Polski Ład – jak mówić o nim po angielsku

polski ład, kalkulator, podatki

Początek roku 2022 przyniósł nam mnóstwo zagwozdek finansowo – księgowych. W poniższym artykule przedstawiam angielskie słownictwo, które pomoże Ci rozmawiać o Polskim Ładzie, finansach i księgowości po angielsku.

Orientujesz się już „in the thicket of new regulations” (w gąszczu nowych regulacji/przepisów) of „the Polish Deal” (Polskiego Ładu)?. Mam nadzieję, że tak, bo to nie będzie kolejny artykuł tłumaczący zawiłości (twists and turns) tego systemu. Jeśli musisz zrelacjonować zmiany w polskim prawie podatkowym (Polish tax law) swojemu inwestorowi/szefowi czy partnerowi w biznesie, który nie mówi po polsku, tutaj znajdziesz najważniejsze angielskie zwroty dotyczące Polskiego systemu podatkowego.

Wynagrodzenia pracowników, czyli Employees’ pay

First tax bracket – Pierwszy przedział podatkowy

 1. The threshold for lowest tax 17% has been raised from PLN 85,525 (eighty-five thousand, five hundred and twenty five Polish zlotys) to PLN 120,000 (one hundred and twenty thousand Polish zlotys).  – Próg najniższego 17-procentowego podatku został podniesiony z 85,525 do 120 000 złotych.
 2. The advance on income tax is 17% in the first tax bracket. – Zaliczka na podatek dochodowy wynosi 17% w pierwszym przedziale podatkowym.
 3. The 32% income tax rate kicks in only when income exceeds PLN 120,000. – stawka 32% podatku wchodzi tylko kiedy dochód przekroczy 120 000 zł.
 4. The 32% rate applies to income over PLN 120,000 per year. – Stawka 32% obowiązuje dla dochodu powyżej 120 000 zł.

Tax-exempt amount – kwota zwolniona z podatku

 1. the tax-exempt amount has been increased from PLN 8,000 to PLN 30,000 annually. Kwota zwolniona z podatku została podwyższona z 8 000 do 30 000 rocznie.
 2. The amount reducing the tax is available to taxpayers in the first and second tax brackets. – kwota zmniejszająca podatek jest dostępna dla podatników w pierwszym I drugim przedziale podatkowym.
 3. Taxpayers are entitled to a tax-free amount – Podatnicy są uprawnieni do kwoty wolnej od podatku.
 4. To claim the monthly deductions of the tax-free amount in calculating the worker’s pay, the employee should complete a PIT-2 statement and submit it to the employer. Aby uzyskać miesięczne odliczenia kwoty wolnej od podatku, pracownik powinien wypełnić oświadczenie PIT-2 i złożyć je pracodawcy.

Relief for young workers – ulga dla młodych

Relief for young workers (ulga dla młodych)

 1. The limit of income exempt from PIT for taxpayers (podatnicy) up to age 26 stays at PLN 85,528. Maksymalna kwota dochodu zwolnionego z PIT dla płatników do 26 roku życia pozostaje na poziomie 85 525 zł.
 2. These young workers will pay income tax initially at the 17% rate only after crossing this limit. Młodzi pracownicy zapłacą podatek w wysokości 17% tylko po przekroczeniu limitu.
 3. However, if their taxable income exceeds PLN 120,000, the 32% rate will apply. Jednak jeśli dochód przekroczy 120 000 stawka 32% będzie obowiązywać.

Middle-class relief – ulga dla klasy średniej

 1. This relief is provided for employees earning revenue from PLN 5,701 to 11,141 per month, taxed under the tax scale. Ulga dla klasy średniej dotyczy pracowników zarabiających od 5,701 do 11,141 zł brutto miesięcznie, przy opodatkowaniu w ramach skali podatkowej.
 2. This relief applies only to employees working under an employment contract or persons operating a business and paying income tax under general rules. Ta ulga dotyczy tylko osób pracujących na umowę o pracę, prowadzących działalność gospodarczą oraz płacących podatek na zasadach ogólnych.
 3. Employees earning income from a foreign employer are eligible for middle-class relief if they pay PIT advances themselves in Poland. Osoby mające dochody od pracodawcy zagranicznego również kwalifikują się do ulgi dla klasy średniej jeśli płacą zaliczki na podatek PIT w Polsce.
 4. This relief does not apply to persons performing work under a contract of mandate or contract for a specific work. Ulga dla klasy średniej nie przysługuje osobom zatrudnionym na umowę zlecenia lub umowę o dzieło.
 5. The relief is not available to business operators paying PIT at the flat rate of 19%, persons performing personal services, taxpayers paying PIT based on a flat rate on recorded revenue, or under the tax card. Ulga nie przysługuje przedsiębiorcom płacącym PIT w zryczałtowanej stawce 19%, osobom wykonującym usługi osobiste, podatnikom płacącym PIT w oparciu o zryczałtowaną stawkę od zarejestrowanych przychodów ani na podstawie karty podatkowej.
 6. If the taxpayer exceeds this threshold in a given year, even by a single zloty, the taxpayer will lose the right to middle-class relief. Then, the taxpayer will have to refund the relief and will be forced to pay a large shortfall in tax along with the annual PIT return. Jeśli podatnik przekroczy ten próg w danym roku, nawet o jedną złotówkę, straci prawo do ulgi dla klasy średniej. Wówczas podatnik będzie musiał zwrócić ulgę i będzie zmuszony zapłacić duży niedobór podatku wraz z rocznym zeznaniem PIT.
 7. Waiver of middle-class relief may be a good solution if the taxpayer can predict that the final annual income from work will exceed the limit or does not want to risk crossing that line. Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej może być dobrym rozwiązaniem, jeśli podatnik potrafi przewidzieć, że ostateczny roczny dochód z pracy przekroczy limit, lub nie chce ryzykować przekroczenia tej granicy.
 8.  If the final settlement shows that the employee nonetheless is entitled to middle-class relief, the taxpayer can recover the unclaimed relief along with his or her annual PIT return. Jeżeli z ostatecznego rozliczenia wynika, że pracownikowi przysługuje jednak ulga dla klasy średniej, podatnik może odzyskać nieodebraną ulgę wraz z rocznym zeznaniem PIT.  
Chcesz poćwiczyć angielski w praktyce?
Zapraszam na kurs angielskiego online.
Lektor angielskiego online pomoże Ci rozgadać się, wzmocnić pewność siebie w rozmowie po angielsku.
Skontaktuj się ze mną już teraz.

Słowniczek terminów podatkowych w Polskim ładzie Tax law glossary in Polish Deal

People in the tax law – ludzie w prawie podatkowym

A remitter - płatnik
a taxpayer - podatnik
an employer - pracodawca
an employee - pracownik
self-employed - samozatrudniony
an entrepreneur - przedsiębiorca
a natural person – osoba fizyczna
a legal person - osoba prawna
taxpayers up to age 26 - podatnicy do 26 roku życia
recipients of retirement pensions - odbiorcy emerytur
recipients of disability pensions – odbiorcy rent inwalidzkich
spouses settling income tax jointly for the whole year - małżonkowie rozliczający podatek dochodowy wspólnie za cały rok

types of contracts – rodzaje zatrudnienia

an employment contract – umowa o pracę
a contract of mandate - umowa zlecenia
a specific-task contract - umоwа o dzieło

Money in taxes – pieniądze w podatkach

Income - dochód
revenue - przychód
expenses - wydatki
costs - koszty
receivables - należności
liabilities – zobowiązania / pasywa
equity - kapitał
assets – aktywa / majątek
insurance - ubezpieczenie
remuneration, pay - wynagrodzenie
bonus - premia
retirement pension - emerytura
disability pension - renta inwalidzka

Taxation forms – formy opodatkowania

tax scale – skala podatkowa
flat rate - podatek liniowy
flat rate on recorded revenue - podatek ryczałtowy, inaczej zwany "lump sum tax"
tax card - karta podatkowa
tax bracket - przedział podatkowy
tax threshold - próg podatkowy

Tax relief – ulga podatkowa

Relief for young workers - ulga dla młodych
middle-class relief - ulga dla klasy średniej
waiver of middle-class relief - rezygnacja z ulgi dla klasy średniej
refund the relief - zwrócić ulgę
be eligible for middle-class relief - kwalifikować się do ulgi dla klasy średniej
be entitled to a tax-free amount – być uprawnionym do kwoty wolnej od podatku
deduct the middle-class relief - odliczyć ulgę dla klasy średniej
claim the middle-class relief - domagać się ulgi dla klasy średniej
recover the unclaimed relief along with the annual PIT return - odzyskać nieodebraną ulgę wraz z rocznym zeznaniem PIT.

Oto najważniejsze słownictwo dotyczące wynagrodzeń, ulg i podatków. Mam nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci ‘ogarnąć’ Polski Ład po angielsku.

Jesteś zainteresowany/-a powstającym ebookiem o Polskim ładzie po angielsku? Zapisz się na newsletter, żeby uzyskać dostęp do niego w pierwszej kolejności. Przy okazji już teraz pobierzesz ebooka “11 sposobów na naukę języka”.

Wakacyjne Konwersacje z j. angielskiego online

cel: poprawić płynność i poprawność w rozmowie po angielsku,  utrwalić słownictwo ogólne i biznesowe. Porozmawiamy o sprzedaży, finansach, zarządzaniu czasem, produktach, rekrutacjach i innych tematach z Twojego podwórka.

Zagramy w:

 • “small talk” czyli jak rozmawiać o niczym, (pogoda, sport, wakacje, hobby, itp)
 • “beat about the bush” dla bardziej zaawansowanych (jak mówić precyzyjnie) (rozwijanie słownictwa)
 • “100 pytań do …” czyli jak zadawać pytania by nie wyjść na wścibskiego woła 😉 (pytania otwarte, zamknięte, bezpośrednie i pośrednie)
 • – “wyścig prezentacji” – kto przedstawi temat w 1 minutę? (struktura prezentacji, przydatne zwroty w akcji)
 • – “negocjacje w pigułce” – jak negocjować by osiągnąć wyznaczony cel. (powtórka conditionals)

Wakacyjne konwersacje to rozmowy na luzie, aby język angielski stał się narzędziem do osiągania celów a nie celem samym w sobie.

poziom: od A2 (średnio-zaawansowany) – grupy są dopasowane według poziomu

[icon name="user" prefix="fas"] liczebność grup: max. 4 osoby w grupie (kameralna, przyjazna atmosfera)
[icon name="building" prefix="fas"] miejsce spotkań: aplikacja ZOOM (gdziekolwiek jesteś, dołącz do spotkania; przez laptopa, tablet czy komórkę)
[icon name="door-open" prefix="fas"] harmonogram spotkań: 16 spotkań online po 60 minut w lipcu i sierpniu.
 • I termin – poniedziałek i środa 20.00 – 21.00 poziom A2
 • II termin – wtorek i czwartek 20.00 – 21.00 poziom B1
 • III termin – piątek 8.00-9.00 i sobota 9.00 – 10.00 (brak miejsc)
 • IV termin – poniedziałek i środa 18.00 – 19.00 poziom B2
 • Te terminy nie pasują? skontaktuj się z nami, a być może uda się stworzyć dodatkowe grupy.

[icon name="arrow-right" prefix="fas"] Zapisz się już dziś i zapewnij sobie miejsce w grupie.

EARLY BIRDS: Zapisy do 31 maja = tylko 576 zł.

LATE BIRDS: zapisy od 1 czerwca do 20 czerwca = 648 zł.
Po 20 czerwca wraca cena regularna.

Zapisy przyjmujemy do 30 czerwca.

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku – kurs

Kurs indywidualny przygotowujący do rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku odbywa się poprzez aplikację Zoom, lub Teams, lub Skype. (możesz wybrać z tych trzech).

Kurs składa się z 2 części:

 1. przygotowanie do przeprowadzenia skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku (program kursu dostępny poniżej w opisie kursu)
 2. przygotowanie korespondencji mailowej przed i po rozmowie kwalifikacyjnej (np. mail po angielsku z podziękowaniem za spotkanie, odpowiedź na wiadomość od potencjalnego pracodawcy, itp.)

Wykup Pakiet 10h a dodatkowo profesjonalne tłumaczenie CV na j. angielski dostaniesz GRATIS

Teraz Twój ruch!

 1. po zakupieniu kursu, prześlij mi swoje cv do tłumaczenia na angielski – jeśli masz już wersję angielską prześlij obydwie, sprawdzę je pod kątem gramatycznym i stylistycznym. Mogę też podpowiedzieć jakie są trendy w pisaniu CV, co należy w nich umieścić i jak je napisać.
 2. umów się na spotkanie ze mną – ustalimy plan działania i zaczynamy!

Przydatne angielskie zwroty na telefon z ćwiczeniami

(produkt elektroniczny) do pobrania natychmiast po zaksięgowaniu płatności.

“Przydatne angielskie zwroty na telefon” w formie ebooka to zbiór 223 gotowych zwrotów i zdań do nauczenia i wykorzystania w rozmowie telefonicznej podzielone na 23 rozdziały, które poprowadzą Cię przez rozmowę telefoniczną od przywitania do pożegnania. Wszystkie zwroty podane są  w dwóch wersjach językowych angielskim i polskim, więc możesz je potraktować jako słowniczek lub rozmówki.

Rozmawiasz lub masz w planach rozmowy z międzynarodowymi kontrahentami, klientami lub partnerami? Ten ebook jest dla ciebie.

Specyfikacja:

 • format: ebook w formacie pdf
 • ilość stron: 72
 • rozmiar do pobrania: 1 726 KB (rozmiar przybliżony)
 • zawartość: 23 rozdziały z 223 zwrotami po angielsku i po polsku do użycia w trakcie rozmowy przez telefon, w każdym rozdziale przejrzyście rozdzielone sekcje: Zwroty, Przykładowe rozmowy i Ćwiczenia utrwalające.