Work or job? - jaka to różnica

Work or job? – jaka to różnica

work or job

Dzisiaj powiem Ci jak używać w języku angielskim WORK i JOB, które mają dość podobne znaczenie, ale nie zawsze możesz ich użyć wymiennie. Mimo, że te dwa słowa są synonimami i często mogą występować zamiennie, to w niektórych przypadkach zdecydowanie byłby to błąd.

Najczęściej słyszę w rozmowie z moimi studentami: *I’m going to job tomorrow.* (niepoprawne)

jednak jest to niepoprawne zdanie. Powinniśmy powiedzieć: I’m going to work tomorrow. (poprawne)

Co oznacza słowo job i kiedy go użyć?

Tak jak wspomniałam już powyżej, zdanie *I’m going to job* jest błędne, aczkolwiek mogłoby być poprawne gdybyśmy odrobinę je zmodyfikowali, np.

I’m going to a job interview”, ponieważ ‘a job interview’ oznacza rozmowę o pracę.

JOB pełni tu rolę przymiotnika określającego rodzaj rozmowy / wywiadu (‘interview’).

Z jednej strony, podstawowym znaczeniem ‘JOB’ jest profesja, wykonywany zawód lub stanowisko w firmie.

 • Peter has a new job. He’s a sales manager in an IT company.
 • I teach English at school. This is my job / my profession.
 • I have a full-time job – I have to stay in the office from 9am to 5pm.
 • What’s your job? What do you do?

Z drugiej strony, „JOB” może oznaczać konkretną „robotę”, zadanie do wykonania.

 • It’s your job to learn when you are at school.
 • It’s your job to be on time.
 • I’m not going to serve coffee to my boss anymore – that’s not my job
 • Well done. You did a great job here!

Przydatne wyrażenia ze słowem “job”:

Do a job on – to damage, harm, or worsen: The stylist did a real job on my hair. (zniszczyć, zrujnować kogoś, coś)

On the job – at work; at one’s place of business: Employees are not allowed to smoke while on the job. (w czasie pracy, przy pracy)

Co oznacza słowo work i jak go użyć?

“Work” również oznacza pracę, jednak użyjemy tego słowa w trochę innym kontekście.

Możemy go użyć kiedy mówimy o:

1. zadaniach, aktywnościach, które prowadzą nas do konkretnego, większego celu.

 • John works in a cafe – nie wiemy co dokładnie robi w tej kawiarni (sprząta czy gotuje) ale wiemy, że idzie do kawiarni, aby zarobić na życie, nie po to by wypić kawę. (czasownik ‘work’ oznacza tutaj wykonywanie działań w celach zarobkowych)
 • Mike is working in his garden this afternoon. – praca w ogrodzie jest również aktywnością choć nie koniecznie zarobkową, ale celem jest posiadanie ładnego ogrodu i być może wyhodowanie własnych owoców i warzyw.
 • I’ve got some work to do this evening so I’ll be late for dinner. – tutaj work oznacza „coś do zrobienia”, może to być część większego projektu lub część pracy zarobkowej.
 • I start my work at 9 am. and finish at 5 pm. – jest to część dnia, którą poświęcamy na wykonywanie pracy zarobkowej

2. działaniu maszyn, narzędzi lub ludzi

 • Don’t use this photocopier, it isn’t working – tutaj mówimy o zepsutej fotokopiarce, która nie działa w tej chwili.
 • Can you tell me how this photocopier works? – tu pytamy w jaki sposób działa fotokopiarka, jak ją obsłużyć.
 • I hope this will work – if not, I give up. – Mam nadzieję, że to zadziała (będzie efektywne) – jeśli nie, to się poddaję.
 • Our negotiation worked and we signed a contract. – Nasze negocjacje zadziałały, odniosły sukces, i podpisaliśmy umowę.
 • I tried to apologize to her but it didn’t work. – Próbowałem ją przeprosić, ale nie odniosło to skutku.

3. dziełach sztuki, rezultatach działania człowieka lub innych czynników

 • The works of Bach – dzieła Bacha
 • Erosion is the work of wind, water, and time. – erozja jest rezultatem działania wiatru, wody i czasu.
 • The antibiotic seems to be doing its work. – Antybiotyk zdaje się przynosić rezultaty.

Przydatne wyrażenia ze słowem “work”

work hard – Ciężko pracować

Do homework – odrobić pracę domową (zadaną w szkole)

Do housework – wykonać prace domowe (sprzątanie, gotowanie, itp.)
work out (a solution) – to find a solution to a problem (rozpracować)
do the workout – to train your body at a gym. (ćwiczyć np. na siłowni)

work like a charm – działa jak zaklęcie (zgodnie z planem)

Jeśli chcesz znaleźć więcej przykładów i informacji na temat tych dwóch słówek oraz przećwiczyć je dokładnie, kliknij poniżej i zgarnij ebooka. Znajdziesz w nim podsumowanie wszystkich znaczeń work i job, wskazówki gramatyczne (m.in. czy są policzalne czy niepoliczalne, jakie zaimki użyć), wiele przykładów użycia w różnych kontekstach i sytuacjach oraz 6 krótkich ćwiczeń, które pomogą Ci zapamiętać jak mówić o pracy. Wszystko w jednym miejscu. 

work or job okladka

Work or Job - jak używać poprawnie?

Confusing Couples

15,00 

Task vs Activity

I na zakończenie krótko o dwóch innych podobnych słowach, które możemy użyć w podobnym kontekście – TASK i ACTIVITY.

W przypadku, kiedy mówimy o konkretnych zadaniach, które są częścią większego projektu możemy użyć słowa ‘task‘.

 • I’ve got a few tasks to do today. I have to meet the new client, write a report and organize a hotel room for my guests.

Natomiast słowo ‘activity‘ użyjemy kiedy mówimy o aktywnych działaniach, a więc wymagają bycia aktywnym, energicznym albo gdy jesteśmy w ruchu. Użyjemy też go do działalności biznesowej

 • I don’t have much (physical) activity at work. I sit all day in front of computer.
 • What’s your business activity? – I work in sales.