Zaskakujące korzyści z audytu językowego dla rozwoju osobistego

Zaskakujące korzyści z audytu językowego dla rozwoju osobistego

Korzyści z audytu językowego

W dzisiejszym świecie komunikacja odgrywa kluczową rolę we wszystkich dziedzinach życia, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że audyt językowy może przynieść nie tylko korzyści biznesowe, ale także znacząco wpłynąć na rozwój osobisty. Dzięki temu procesowi, który polega na analizie i ocenie sposobu, w jaki się komunikujemy, możemy odkryć wiele aspektów, które mogą być kluczem do naszego sukcesu zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i osobistej.

Cele audytu językowego

Oto pięć potencjalnych celów audytu językowego:

  • Ocena poziomu językowego pracowników: Pozwala określić aktualny poziom umiejętności językowych pracowników w firmie
  • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych: Pomaga zidentyfikować obszary, w których pracownicy potrzebują poprawy swoich umiejętności językowych.
  • Dostosowanie programów szkoleniowych: Na podstawie wyników audytu można dostosować programy szkoleniowe, aby efektywnie rozwijać umiejętności komunikacyjne pracowników.
  • Wsparcie awansów zawodowych: Poprawa kompetencji językowych może wpłynąć na awans pracowników w firmie.
  • Skierowanie na kursy językowe: Audyt może pomóc zidentyfikować osoby, które potrzebują dodatkowego wsparcia w nauce języka i skierować je na odpowiednie kursy

Korzyści płynące z audytu językowego:

Audyt językowy to bardzo przydatne narzędzie, które pozwala skutecznie zarządzać kompetencjami językowymi pracowników, tworzyć optymalne ścieżki kariery i wybierać najlepszych kandydatów do pracy.

Oto podstawowe korzyści audytu językowego na “tu i teraz”:

  1. Poznajesz słabe i mocne strony swojej kadry, dzięki czemu możesz efektywniej zarządzać i wykorzystywać ich umiejętności.
  2. Zyskujesz wiarygodne informacje na temat poziomu znajomości języka przez Twoich pracowników i kontrolę nad przebiegiem szkoleń językowych. Masz pewność, że bezpiecznie inwestujesz pieniądze.

Dodatkowe korzyści z audytu językowego w firmie

Poprawa umiejętności komunikacyjnych
Audyt językowy umożliwia identyfikację słabych stron w naszej komunikacji, co pozwala nam świadomie pracować nad ich poprawą. Regularne przeprowadzanie audytów językowych znacząco zwiększa efektywność nauki języka co przekłada się na efektywność komunikacji zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej.
Zwiększenie pewności siebie
Świadomość poprawnego używania języka oraz umiejętność klarownego wyrażania myśli przekładają się na większą pewność siebie. Audyt językowy z łatwością uświadomi zdającym na jakim poziomie już teraz znają język obcy i będzie to obiektywna ocena, której nie da się podważyć. Budujemy pewność siebie na podstawie obiektywnych i rzetelnych narzędzi. Dlatego osoby regularnie korzystające z audytów językowych częściej odnoszą sukcesy w swoich działaniach oraz radzą sobie lepiej w sytuacjach stresowych.
Rozwój umiejętności miękkich
Audyt językowy nie tylko skupia się na poprawie samej mowy czy gramatyki języka, ale także na aspektach takich jak empatia, asertywność czy umiejętność rozwiązywania konfliktów. Osoby, które regularnie pracują nad poprawą swojej komunikacji, są bardziej skuteczne w budowaniu relacji interpersonalnych oraz osiąganiu celów.
Poprawa efektywności pracy
Dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne przekładają się na lepszą współpracę zespołową oraz efektywność w wykonywaniu zadań. Firmy, które inwestują w audyty językowe dla swoich pracowników, notują wzrost wydajności oraz satysfakcji klientów. Powodem tego są wszystkie powyższe korzyści dla pracowników. Klienci, bowiem, widzą rosnący profesjonalizm firmy jako całości dzięki rozwojowi profesjonalizmu pracowników. Do tego dochodzi jeszcze łatwość nawiązywania kontaktu w języku obcym, sprawna i szybka komunikacja w języku nauczanym.

Obiektywne korzyści z audytów językowych:

Obiektywny pomiar
Audyty dostarczają obiektywnych pomiarów biegłości językowej, co jest istotne dla organizacji, które chcą określić zwrot z inwestycji w programy szkoleń językowych. Firmy testujące takie jak ETS Global czy British Council w przypadku języka angielskiego, nie są związane w żaden sposób ze szkołami językowymi lub ich lektorami, dlatego lektorzy nie mają wpływu na wyniki testów, w porównaniu do testów sprawdzających przeprowadzanych w trakcie kursu, na lekcji. Te zazwyczaj sprawdza ten sam lektor, który uczy zdających co może choć nie musi wpływać na ich ocenę.
Możliwość wyznaczenia mierzalnych KPI
Audyt językowy to wartościowe narzędzie, które pozwala na zmierzenie przyrostu umiejętności po szkoleniach. Wyznaczenie oraz mierzenie KPI (key performance indicators) motywuje pracowników do poważnego traktowania inwestycji w ich rozwój.
Dostosowane ścieżki nauczania
Dane z audytów pomagają opracować spersonalizowane ścieżki nauczania, aby efektywniej rozwijać umiejętności pracowników. W raporcie z audytu zazwyczaj pojawia się informacja o szczegółowych umiejętnościach zdającego, co może pomóc w określeniu ich dalszej drogi rozwoju.

Częstotliwość przeprowadzania audytów językowych

Audyty językowe stanowią ważne narzędzie w ocenie kompetencji językowych pracowników i efektywności programów szkoleń. Odpowiednia częstotliwość przeprowadzania audytów zależy od indywidualnych potrzeb firmy, ale oto kilka wskazówek:

Rekrutacja
Audyty językowe są często wykorzystywane na początkowym etapie rekrutacji. Pomagają dokładnie zweryfikować kwalifikacje kandydatów, sprawdzając ich znajomość gramatyki, słownictwa oraz umiejętność pisania i mówienia w języku obcym.
Przed i po kursie językowym
Przeprowadzenie audytu przed i po kursie pozwala na ocenę postępów w nauce oraz skuteczności samego szkolenia. To ważne dla dostosowania programu nauczania
Dobór pracowników do międzynarodowych zespołów
Audyty pomagają wybrać pracowników o odpowiednich umiejętnościach językowych do kontaktu z zagranicznymi kontrahentami czy klientami.
Ocena obecnych pracowników
Przeprowadzenie audytu wśród obecnych pracowników pozwala określić aktualny poziom umiejętności językowych. To przydatne dla personalizacji ścieżek kariery i doszkoleń.
Dodatki do pensji
Wyniki audytu mogą wpłynąć na dodatki do pensji pracowników, zależnie od ich znajomości języka obcego.

Ważne jest, aby audyty były regularne, aby dostarczać aktualnych danych do zarządzania firmą. W wielu firmach audyty są przeprowadzane przynajmniej raz w roku. To pomaga określić cele na kolejny rok i ustalić nie tylko KPI dla pracowników, ale także budżet na szkolenia językowe.

Wybierz najlepszy test językowy który posłuży jako audyt językowy w Twojej firmie

Jak wygląda egzamin TOEIC Listening and Reading Test

Co powinieneś wiedzieć o egzaminie TOEIC Listening i Reading; jak się przygotować i jak się zarejestrować na test TOEIC

Jak wygląda egzamin TOEIC Speaking and Writing Test

TOEIC Speaking and Writing test – jak wygląda, jak się przygotować do testu. Najnowsza aktualizacja egzaminu – sierpień 2021

APTIS Test jako test diagnostyczny

APTIS test jako test diagnostyczny komunikacji w języku angielskim dla osób dorosłych oraz dla firm w ramach audytu językowego.

Test Pipplet jako narzędzie audytu językowego

Test Pipplet sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem w praktyce, zarówno w środowisku pracy, jak i w życiu codziennym.

Podsumowując, audyt językowy to nie tylko narzędzie biznesowe, ale również doskonały sposób na rozwój osobisty. Poprawa umiejętności komunikacyjnych, zwiększenie pewności siebie, rozwój umiejętności miękkich oraz poprawa efektywności pracy to tylko niektóre z korzyści, jakie możemy osiągnąć dzięki regularnym analizom naszej komunikacji. Dlatego warto zainwestować czas i wysiłek w ten proces, który może okazać się kluczem do sukcesu zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.